Tìm kiếm sản phẩm
Tên sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến

Call Center

84 4 3 5620516
84 4 3 5620517


Support

Hãng sản phẩm
Liên kết website
Thông tin hữu ích
Tỷ Giá Vàng
 
Tỷ Giá Ngoại Tệ
 
Thống kê truy cập

Người online: 32

Tổng truy cập: 1.851

Horiba Jobin Yvon

Quang phổ ICP - OES

ICP-OES spectrometers range

ACTIVA S, The Art in ICP-OES Spectrometer -its the "S" inside that counts!

ACTIVA-S maintains the Strengths of HORIBA Jobin Yvon ICP-OES Spectrometers while incorporating advanced CCD technology, thus offering Simplicity in a high performance Spectrometer.

ACTIVA M, The Master in True Multi-line Analysis - Become an expert in elemental analysis!

ACTIVA-M, a bronze award winner for best new product at Pittcon 2007 as Master in multi-line analysis by ICP-OES, combines superb instrumental performance with innovative and interactive assistance software tools.

ULTIMA 2 - ICP-OES - Spectrometer designed for high performance

The ULTIMA 2 offers the highest performance on the market. Specially defined for difficult samples and for labs with a large amount of applications.

JY 2000 2 - Introductory level ICP-OES Spectrometer

The JY 2000 2 offers exceptional value with pricing designed to meet even the most challenging budget.

ULTIMA 2C Series - ICP-OES - Spectrometer designed for high performance & productivity

The ULTIMA 2C Series of Combination ICP spectrometers offers the ultimate in performance from the ULTIMA 2 combined with the highest level of sample throughput.

Made-to-Measure ICP-OES Spectrometer

HORIBA Jobin Yvon offers customized instruments made to order for your exact laboratory setting.

Accessories

ICP-OES Spectrometer Accessories - Complete your ICP-OES spectrometer for your specific needs.

Sản phẩm cùng hãng
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Chi tiết
Tin tức nổi bật
Sản phẩm mới
Đối tác